Kermis bonnen 2018

Veiligheidsplan

VEILIGHEIDSPLAN

EN KERSTMARKT 10 DECEMBER 2017
12,00– 19..00 UUR
GEESTEREN

Algemene gegevens vergunning:

Naam: Activiteiten vereniging Geesteren
Adres:  p/a Dorpsstraat 28
Plaats: Geesteren
Mobiel telefoonnummer: 06-55363604 / 06-13778583 / 06-15137170

1.      WAAROM DIT VEILIGHEIDSPLAN?

Steeds hoger wordende eisen t.a.v. buitenevenementen, is voor ons aanleiding om een zo goed mogelijk veiligheidsplan na te streven. In het veiligheidsplan wordt uiteengezet wie waarvoor verantwoordelijk is voor het naleven van dit plan. Ook is in dit plan duidelijk uiteengezet welke maatregelen en acties er dienen te worden genomen bij eventuele incidenten.

2.      DOEL VEILIGHEIDSPLAN.

Het doel van dit plan is alle betrokkenen rondom dit evenement te informeren over de maatregelen die zijn getroffen om een zo goed en veilig mogelijke kerstmarkt te kunnen houden.

3.      BESCHRIJVING VAN HET EVENEMENT.

De kerstmarkt wordt gehouden op 10 december 2017 van 12.00 – 19.00 uur in het centrum van Geesteren (Dorpsstraat / Vriezenveenseweg / Langeveenseweg / Brevierpad en nabij Kampboer). Er zullen ca. 80 – 100 kramen aanwezig zijn. Op de kerstmarkt verwacht men tussen de 500 en 1.500 personen. Dit aantal zal mede afhankelijk zijn van het weer.

4. CONTACTPERSONEN & TELEFOONNUMMERS.

 1. Alarmnummer: 112
 2. Organisatie: AVG
  1. ​​​​​Michel Wallerbosch                     06 – 55363604
  2. Leo Stamsnieder                            06 - 13778583
  3. Karina Leus                                     06 -  15137170
 3. Catering: Diverse proeverijen op de markt
 4. E.H.B.O. afdeling: Geesteren , Avg   tel,06-13778583
 5. Dienstdoende arts: bij E.H.B.O.post is bekend welke arts en telefoonnummer.
 6. Stroomvoorziening:  Aggregaat op de P bij plus (in hekken)
 7. Brandweer Tubbergen/meldkamer Brandweer Twente:  0900 – 8844
 8. Politie: 0900-8844 of 112

5. ALGEMENE MEDEDELINGEN AAN VRIJWILLIGERS

 • Er wordt bekend gemaakt wie de teamleider is op deze markt. De teamleider is Michel Wallerbosch  
 • Geen moeilijkheden veroorzaken.
 • Onregelmatigheden/calamiteiten melden aan teamleider.
 • Geef bij onregelmatigheden/calamiteiten duidelijk aan => waar.
 • Iedereen meedelen waar de E.H.B.O.-post zich bevindt.
 • Nooit op eigen initiatief 112 of (huis)arts bellen.
 • Melden waar brandblussers zich bevinden.
 • Karina Leus heeft de algemene leiding en neemt dus ook uiteindelijk de eindbeslissing.

6. ESCALATIES EN OPLOSSINGEN

Vernieling/diefstal en verkeersmaatregelen

Maatregel

 

Verantwoordelijk

 

 

Begin van terrein op de uitvalswegen afzetting met wegbewijzering en verbodsborden

Gemeente /AVG

 

 

Bij vernieling inschakelen:

Politie

Vernieling worden verhaald op daders

AVG

7. PLAATS VEILIGHEIDSMIDDELEN

Blusmiddelen:

* Brandblussers     Bij bakkramen aangemerkt op de tekening      

   Alle brandblussers zijn goedgekeurd!!

Communicatie:

* D.m.v. gsm telefoons

Meterkast – stoomvoorziening:

Aggregaat achter  Plus Wallerbosch  en bij de Aula. Deze staat in hekken

8. HOE TE HANDELEN EN DOOR WIE.

Ontruiming:

Indien het terrein ontruimd moet worden, dan wordt het sein hiervoor gegeven door Karina Leus (tel. 06 15137170)  of Michel Wallerbosch ( tel. 06 55363604)Zij blijven op het terrein voor de coördinatie.  Zij zoeken zo snel mogelijk contact met bevelvoerder van de hulpdiensten c.q. brandweer. Leden AVG(be)geleiden mensen naar de verzamelplaats. Deze plaats bevind zich achter de plus op P plaats.

Verdrukking:

Oplossing

Verantwoordelijk

- Uit publiek halen

- Naar EHBO-post

AVG leden. Zij zijn herkenbaar aan de blauwe bodywarmer met AVG logo. Zij zijn tijdens de kerstmarkt aanwezig. Ca 15 personen.

Ongeval:

Oplossing

Verantwoordelijk

- EHBO inschakelen

AVG

- Indien nodig arts of    

   ziekenwagen inschakelen

EHBO

Stroomuitval:

Oplossing

Verantwoordelijk

 

 

- Stroomstoring oplossen

Technische medewerker

Extreem weer/code oranje (buienradar raadplegen)

Oplossing

Verantwoordelijk

- Ontruiming tent en/of terrein

Karina Leus

- Kerstmarkt niet door laten gaan

Karina Leus en Michel Wallerbosch houden het weer in de week voorafgaand aan de kerstmarkt via buienradar en weeronline in de gaten. Bij extreme kou of zware wind (kracht 4a 5) wordt er zondagochtend 10 december besloten de kerstmarkt afgelast

9.     ALGEHELE CONTROLE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Afzettingen:

Controle door:  AVG

Brandblussers:

Controle en geplaatst door:  Avg  /geplaatst door    

                                                           verantwoordelijke bakkramen

De controle van het plaatsen van de brandblussers wordt gedaan door leden van de AVG die in de kerstmarkt commissie zitten. Eindcontrole door Karina Leus en /of Michel Wallerbosch

Instructie aan E.H.B.O.: Aanwezig bij zaal Kottink

 • Indien nodig arts inschakelen
 • Eventueel melden 112
 • Naam evenement en adres
 • Meld wat er aan de hand is (brand/ongeval)
  • Ongeval en/of brand: Bij een ongeval en/of brand worden de desbetreffende hulpdiensten ingeschakeld.  Waaronder eventueel brand aan de aanliggende panden of andere calamiteiten dan worden de bezoekers verzocht om uit te wijken naar de verzamelplaats achter Plus Wallerbosch.
  • Michel wallerbosch neemt actie. 06 55363604  de organisatie staat onderling in verbinding middels mobiele portofoons.
 • Meld op welke plaats je de hulpdienst verwacht.
 • Meld wat er nodig is.
 • Meld wat er al aan gedaan is.

10.   BEWAKING

         NVT

11.   E.H.B.O.

Deze taak is uitbesteed aan EHBO-afdeling:

         Geesteren AVG min. 5 leden aanwezig met EHBO

11.   PARKEREN/PARKEERVERBOD

Parkeren:

 • Diversen parkeerplaatsen aan de Dorpsstraat
 • Diversen plekken voor rijwielen

Parkeerverbod:

 • Aan beide zijden van de Zurinkstraat is er een parkeerverbod
 • Opstoppingen en gevaarlijke situaties kunnen op deze manier aanzienlijk worden verminderd.
 • Hierdoor is het Terrein makkelijker te bereiken voor hulpverleners indien nodig.
 • Gemakkelijk aan- en afvoer.
 • Hele Terrein rondom fiets- en autovrij. Toezicht door AVG

12.   SITUATIETEKENING/PLATTEGROND kerstmarkt.

(Als bijlage bij de stukken gevoegd)

Met inachtneming van de bereikbaarheid voor verschillende hulpdiensten bij calamiteiten, zullen er ongeveer 100 kramen tegen de stoepen aan komen te staan. Daarnaast nog een aantal kramen bij de Ervekampboer. Op de tekening zijn de gasbussen waar eten bereid wordt ingetekend. Hier zal ook brandblussers worden geplaatst.

 • Op de Dorpsstraat  - Vanaf de Zurinkstraat tot aan de Vriezenveenseweg.
 • Op de Vriezenveenseweg tot aan de Röringstraat en ter hoogte van het Brevierpad richting het Noaberplein.
 • Op de langeveensweg ter hoogte Sekhuisstraat

De doorgangen zullen ter plekke 3.5 meter zijn.